Privredno društvo “INVEKON GRADNJA” d.o.o. je osnovano 2010. godine i bavi se procenama i veštačenjima, i nastalo je kao pravni naslednik Preduzeća “INVEKON” d.o.o. koje je bilo osnovano 2008. godine.

Svi radnici Preduzeća “INVEKON GRADNJA” su visokoobrazovani ljudi različitih stručnih profila (građevina, mašinstvo), pažljivo odabrani prema kriterijumu stručnosti, profesionalnog ugleda, visoko moralnih osobina i sposobnosti za timski rad.

S obzirom da je članom 9. novog Zakonom o sudskim veštacima (Službeni glasnik RS br.45/10) propisano da pravno lice može obavljati veštačenje ako ispunjava sledeće uslove: da je upisano u registar nadležnog organa za delatnost veštačenja i da su u tom pravnom licu zaposlena lica koja su upisana u Registar veštaka, mi smo podneli zahtev nadležnom organu i INVEKON GRADNJA DOO BEOGRAD je rešenjem Ministra pravde br.740-05-00032/2012-03 (Službeni glasnik RS br.35/12 od 20.04.2012) upisana u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja-procene vrednosti nekretnina, odnosno ispunjava sve zakonske uslove za obavljenje delatnosti-procene vrednosti nekretnina.