Usluge:

- Procene
- Veštačenja
- Konsalting

Osim toga pružamo usluge:

- Procene vrednosti nekretnina fizičkih i pravnih lica,
- Procene opreme, mašina, vozila i plovila,
- Procene industrijskih postrojenja,
- Projektno finansiranje,
- Veštačenja

Posedujemo višegodišnje iskustvo u pomenutim poslovima, redovno smo angažovani od strane:

- Renomiranih banaka,
- Najuglednijih domaćih i stranih revizora,
- Najvećih osiguravajućih društava,
- Leasing kuća,
- Internacionalnih preduzeća i fizičkih lica

Osnovna dokumentacija potrebna za identifikaciju i procenu nekretnine

Za stan ili poslovni prostor– etažno vlasništvo:

- Vlasnički list (Izvod iz lista nepokretnosti ili izvod iz zemljišne knjige)
- Ugovor o otkupu – neobavezno
- Skica prostora – neobavezno

Za stan ili poslovni prostor– u izgradnji:

- Građevinska dozvola
- Potvrda o prijemu dokumentacije
- Glavni građevinsko-arhitektonski projekat (na uvid)

Za kuću ili drugi objekat:

- Vlasnički list (Izvod iz lista nepokretnosti ili izvod iz zemljišne knjige)
- Kopija plana parcele
- Idejni, glavni ili projekat izvedenog objekta – neobavezno
- U slučaju da je objekat upisan bez upotrebne dozvole potrebna je
građevinska dozvola i glavni projekat na uvid

Za građevinsko zemljište:

- Vlasnički list (Izvod iz lista nepokretnosti ili izvod iz zemljišne knjige)
- Kopija plana parcele
- Dokaz da je parcela građevinska
- Uverenje nadležnog odeljenja za prostorno uređenje,
lokacijska i/ili građevinska dozvola

Za poljoprivredno zemljište:

- Vlasnički list (Izvod iz lista nepokretnosti ili izvod iz zemljišne knjige)
- Kopija plana parcele